പഴംചുട്ടതുംഞാനും

"അനിയത്തി തീരെ ചെറുതായിരുന്നപ്പോള്‍ അമ്മ അവള്‍ക്ക് ചുടുന്ന പഴത്തിന്റ പങ്ക് വാശിയോടെ കഴിച്ചുശീലിച്ച രുചി! വളര്‍ച്ചയുടെ വഴിവക്കില്‍ വാശി മറന്നുവച്ചപ്പോഴും കൂടെവന്നയീ സ്വാദ് വീണ്ടും മുന്നിലെത്തിച്ചതും അവള്‍ - അനിയത്തി"

Comments

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....