"വേനലിൽ വാടിയവശേഷിച്ച വേരുകളിൽ ലഭിച്ച നനുത്ത ചെറുനിറമഴകളുടെ സാമിപ്യങ്ങളിലൂടെ ഈ കറുകയ്ക്കും സന്തോഷവസന്തം......"

Comments

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

പഴംചുട്ടതുംഞാനും

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....