ദൈവമേ ,ഉപാധികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കാന്‍ എന്നും കഴിയണമേ ......

Comments

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

പഴംചുട്ടതുംഞാനും

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....