നമ്മുടെ കറുക  ഒന്നാം പിറന്നാളില്‍!!
ഈ യാത്രയില്‍ കറുകയെ സ്നേഹിച്ച ഓരോ മനസുകള്‍ക്കും ഒരായിരം നന്ദി !! :))

Comments

ആശംസകള്‍.....!!!
കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി എഴുതിയത് പോലെ തന്നെ ഇനിയും എഴുതുക...
ഒന്നാം പിറന്നാള്‍ അവര്ന്നനീയമാകുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു രചന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...
Abhilash said…
Kakkathollayiram pirannal undavtte :)

Popular posts from this blog

ഓസ്കാർ

പഴംചുട്ടതുംഞാനും

അറിയാതെ മറന്നു പോയ ചില വരികള്‍ ... ഈണങ്ങള്‍....